วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกข่าวกีฬาส.ยกน้ำหนักฯ ร่วมยินดี กรมพละครบรอบ 9 ทศวรรษ

ส.ยกน้ำหนักฯ ร่วมยินดี กรมพละครบรอบ 9 ทศวรรษ

พิมพ์ไทยออนไลน์//นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ, นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น รองเลขาธิการและประธานฝ่ายต่างประเทศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 90 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม66 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
พร้อมกันนี้ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เป็น 1 ใน 19 สมาคมกีฬา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างกรมพลศึกษา กับสมาคมกีฬา และมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลักดันการร่วมมือพัฒนาวงการกีฬา การเสริมสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน ในการแข่งขันกีฬาในระดับโลก

Cr..วิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่