วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกกระทรวงยุติธรรมรองอธิบดีคุก แจง แพทย์ดูแลเพนกวินกับพวกติดโควิคไกล้ชิด ทนายอานนท์ และปนัดดา ผลตรวจเป็นลบ

รองอธิบดีคุก แจง แพทย์ดูแลเพนกวินกับพวกติดโควิคไกล้ชิด ทนายอานนท์ และปนัดดา ผลตรวจเป็นลบ

พิมพ์ไทยออนไลน์ // นายธวัชชัย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจง 3 ผู้ชุมนุมทางการเมือง เพนกวิน กับพวกติดโควิค 19  แพทย์ดูแลไกล้ชิด ทนายอานนท์ ,จตุภัทร์ และ นส.ปนัดดา ผลตรวจ เป็นลบ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับหน้าที่ควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่เป็นแกนนำถูกควบคุมตัวอยู่ตามเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวรังสิต ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานบำบัด พิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์ สถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
ในวันนี้(18 ส.ค.64)แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย ของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และนายสิริชัย นาถึง หรือนิว พบว่า นายพริษฐ์ฯ มีอาการปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ ปวดเมื่อยตามตัว เป็นมาแล้ว 3 วัน สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ โดยยังรู้สึก ตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทนอาหารได้ช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ ประเมินแล้วจัดเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง เนื่องจากมีน้ำหนักตัวเกิน 90 กิโลกรม และมีโรคประจำตัวหอบ แพทย์ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ร่วมด้วยยาพ่นโรคประจำตัว และยารักษาตามอาการ ในส่วนของนายสิริชัยฯ มีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ครั่นเนื้อครั่นตา เป็นมา 3 วัน สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย มีอาการปวดเมื่อยตามตัว สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ประเมินแล้วจัดเป็นผู้ป่วยระดับ สีเขียว ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir และนายพรหมศรฯ มีอาการมีอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอมีเสมหะ การรับกลิ่นลดลง เป็นมา 3 วัน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ มีไข้ อ่อนเพลีย อาการจมูกไม่ได้กลิ่น ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ ประเมินแล้วจัดอยู่ในระดับสีเขียว ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir โดยทั้ง 3 คน ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

นายธวัชชัยฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้ต้องขังคดีการเมืองดังกล่าว ที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวรังสิต จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ นายชาติชาย แกดำ นายณัฐชนน ไพโรจน์ และนาย Sam Samart หรือ แซม สาแมท ถูกควบคุมอยู่ในห้องกักโรคที่อาคารเรือนนอน 2 ห้องควบคุม 2/2 แยกกลุ่มโดยเฉพาะ ไม่ได้อยู่รวมกับผู้ต้องขังอื่น ไม่มีการเข้าออกระหว่างการกักตัว โดยจากการตรวจสุขภาพ และตรวจหาเชื้อ โควิด – 19 ด้วยวิธี ATK เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผลเป็นลบทั้งหมด ด้านอุณหภูมิ ค่าชีพจร และค่าออกซิเจนเป็นปกติ สามารถรับประทานอาหารได้ มีการสนทนาพูดคุยกันเป็นปกติ

นอกจากนี้ มีกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายอานนท์ นำภา นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และนายเวหา แสนหชนชนะศึก ซึ่งเบื้องต้นได้ตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ทั้ง 3 คนแล้ว ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด จากการตรวจร่างกายเป็นปกติ ด้านนางสาวปนัดดา ศิริมาศกูล ถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง โดยจากการตรวจสุขภาพ และตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบ ด้านอุณหภูมิ ค่าชีพจร และค่าออกซิเจนเป็นปกติ โดยผู้ต้องขังทั้งหมดได้ติดต่อกับทนายความ ผ่านการเยี่ยมทาง Application Line ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังที่จะได้รับ
โดยกรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพและทำการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดผลดี แก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเต็มที่ ให้ได้รับความเท่าเทียม เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

Cr : ทวีศักดิ์ ชิตทัพ ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่