วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกกระทรวงยุติธรรมป.ป.ช.ชี้มูล นายกเทศมนตรี เอื้อเอกชนรุกที่หลวง

ป.ป.ช.ชี้มูล นายกเทศมนตรี เอื้อเอกชนรุกที่หลวง

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 รับฟ้องคดีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวหา เกชา เบ็ญจคาร เมื่อครั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กรณีเจตนาปล่อยให้เอกขนก่อสร้างอาคารร้านขายอาหารและสิ่งปลูกสร้างบุกรุกที่ดินของรัฐ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 สาระสำคัญ แบ่งเป็นผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผู้ถูกกล่าวหา รวม 12 เรื่อง และเรื่องที่ศาล มีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ 1 เรื่อง

 

นอกจากนั้นเป็นผลงานด้านการป้องกันการทุจริต กรณี ตรวจสอบถนนสายทางเลี่ยงเมืองแว้ง-บางขุด หมู่ 1 บ้างบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ผลการดำเนินงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่เป็นคดีเด่นป.ป.ช.ปี 2564 คือ กรณีสอบสวนผู้บริหารเทศบาลตำบลสำนักขาม ปล่อยให้เอกชนสร้างอาคารบุกรุกที่ดินรัฐ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นิวัติไชย เกษมมงคล เปิดเผยว่า กรณีนี้ เรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ผู้ถูกกล่าวหาคือ เกชา เบ็ญจคาร เมื่อครั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเจตนาปล่อยให้เอกชนก่อสร้างอาคารร้านขายอาหาร และสิ่งปลูกสร้างบุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำกงสีขาว หมู่ 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมิชอบ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลคดีอาญา ว่า เกชา เบ็ญจคาร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และได้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดแล้ว ปัจจุบันอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง ต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 ซึ่งศาลสั่งประทับรับฟ้องแล้ว

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ส่วนโทษในทางปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เจษฎา จิตรัตน์ ออกคำสั่งที่ 1607/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้ เกชา เบ็ญจคาร พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำนักขาม เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย อาญา ม.151 และ 157

ต่อมา 18 พฤษภาคม 2565 เกชา เบ็ญจคาร ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ต่อศาลปกครองจังหวัดสงขลา ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งผู้ว่าฯสงขลา ให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม หรือมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งฉบับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และห้ามเทศบาลตำบลสำนักขาม หรือคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อจัดให้มีการเลือกนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามไว้ก่อน จนกว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่