วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” พร้อมด้วย “พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี” สร้างบุญเสริมบารมี

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” พร้อมด้วย “พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี” สร้างบุญเสริมบารมี

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” พร้อมด้วย “พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี” สร้างบุญเสริมบารมี

“อานนท์ แสนน่าน” นำเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ทำพิธีเบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา” เทพแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งความรู้อันมีปัญญาเป็นเลิศ พร้อมด้วย “พระศิวะ” และ “พระแม่อุมาเทวี” หวังสร้างบุญเสริมบารมี

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ชุมชนพรสวรรค์ ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย เป็นประธานพิธีเบิกเนตร “พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พญานาคานาคราช และ พญานาคีนาคราช” เพื่อสร้างบุญเสริมบารมีให้กับกลุ่มและสมาชิก โดยมี นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยภาคอีสาน พร้อมประธานเครือข่ายต่างๆ ประธานวิสาหกิจชุมชน และ ประชาชน ร่วมงาน

โดยมี พระมหาชัชวาลย์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม พร้อมพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีเบิกเนตร

เทพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน คือ พระพิฆเนศ ที่เราสามารถพบรูปสลักภายในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ได้ทั่วไปเพราะเทวรูปบูชาขององค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่และคาถาบูชาพระพิฆเนศมีมาตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยที่รูปสลักนั้นทำจากหิน พบทางแถบจังหวัดปราจีนบุรี โดยถูกจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระคเณศ หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่า พระพิฆเนศ , พระพิฆเณศวร , พระพิฆเณศ หรือพระคณปติ พระองค์เป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระองค์ทรงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามขัดข้อง หรือผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง โดยคนไทยให้ความนับถือว่าพระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ ซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาให้พระพิฆเนศเป็นเทพพระองค์แรกที่จะต้องบูชาด้วยคาถาบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มพิธีใดๆ ก็ตาม เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ ช่วยให้ขจัดอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงให้หมดสิ้นไป เมื่อบูชาแล้วกิจการทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งในทางราชการ อย่าง กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้นำเอาพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่