วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวกีฬา"กองทุนสื่อฯ - สมาคมนักเขียน" ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมวรรณกรรมปลอดภัยและสร้างสรรค์

“กองทุนสื่อฯ – สมาคมนักเขียน” ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมวรรณกรรมปลอดภัยและสร้างสรรค์

พิมพ์ไทยออนไลน์// ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ผ่านระบบออนไลน์ ในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทุกประเภท ที่มีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันส่งเสริมให้มีผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม , สนับสนุนนักเขียน กวี และนักแปล ในการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรม ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง , พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม

ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ , ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ นางสาวมณสิการ รามจันทร์ , นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ต่างได้ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณร่วมกัน

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการเข้าถึงความรู้และผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไปอีกด้วย

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวในการประชุมออนไลน์ ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ว่า ปีที่ผ่านมากองทุนฯ ได้เข้าไปร่วมมือกับสมาคมฯ และองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งต้นทางของงานสื่อทั้งหลาย มีจินตนาการมาจากการเขียนเป็นอันดับแรก เพราะงานเขียนเป็นสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัว จากนั้นจึงพัฒนาไปในสื่อรูปแบบอื่น โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่กองทุนฯ ได้มาร่วมงานกับสมาคมนักเขียนฯ

โดยงานแรกที่จะร่วมมือกันปีนี้ คือ โครงการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ที่กองทุนฯ อยากให้สมาคมนักเขียนฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานเขียน และพัฒนาต่อยอดทักษะการเขียนของประชาชนในท้องถิ่น

ส่วนเนื้อหาในความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงระบุถึง การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนนักเขียน นักแปล ในการเผยแพร่วรรณกรรม รวมถึงพัฒนาเยาวชน ประชาชนทั่วไปให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม โดยหวังว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะสร้างนักเขียนหน้าใหม่ และเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับแวดวงนักเขียนไทย

นายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ต้องขอขอบคุณกองทุนฯ ที่เห็นถึงความสำคัญของวงการวรรณกรรมสร้างสรรค์ หวังว่าการทำงานร่วมกันกับกองทุนฯต่อจากนี้จะสามารถทำให้มีการดำรงอยู่ในเชิงการเขียน และการเป็นนักเขียนในความหมายที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้เพราะการสร้างวรรณกรรมที่ดีให้กับผู้อ่าน จะสร้างจิตวิญญาณให้กับนักเขียนและผู้อ่านได้ในอนาคตเบื้องหน้า เพราะเรามีอีกหลายโครงการที่เตรียมไว้ว่า จะพัฒนาโครงสร้างนักเขียนทั้งระบบไปสู่อนาคต เพื่อทำให้วงการวรรณกรรมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ดังนั้นการทำงานร่วมกันของเราทั้งสองฝ่ายเป็นการประสานความร่วมมือที่จะทำให้วงการนักเขียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และหวังว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมการเขียน และประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตามโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มี ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นางสาวมณสิการ รามจันทร์ , นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ดังกล่าว #สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่