วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกกระทรวงยุติธรรมรมว.ยุติธรรม มอบยาฟ้าทะลายโจร 2 ล้านเม็ด ให้ 2,000 หมู่บ้านกองทุนแม่ บรรเทาความเดือดร้อนโควิด พร้อมจัด โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่...

รมว.ยุติธรรม มอบยาฟ้าทะลายโจร 2 ล้านเม็ด ให้ 2,000 หมู่บ้านกองทุนแม่ บรรเทาความเดือดร้อนโควิด พร้อมจัด โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เชื่ออีกไม่นานมีมากพอช่วยประชาชนมั่นใจ หวังพัฒนาอาชีพป้องกันปัญหายาเสพติด

พิมพ์ไทยออนไลน์ // เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานมอบฟ้าทะลายโจรแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” 2 ล้านเม็ด 2,000 หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายจักรพันธ์ พรนิมิตร นายประสิทธิ์ มะหะหมัด น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงาน โดยในช่วงแรก นายสมศักดิ์ และคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการอัดเม็ดยาฟ้าทะลายโจร

นายวิชัย กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและหารายได้ของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน อาจก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมาได้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดปลูกต้นฟ้าทะลายโจรพร้อมกันในเดือน ส.ค. และเก็บพร้อมกันในเดือน ธ.ค. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมวิธีการแปรรูปเพื่อนำมารักษาโรค ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่งทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการป้องกันปัญหายาเสพติด เพราะเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันอย่างสูง การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้หลายประการ เช่น การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การส่งเสริมให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของโควิดในหมู่บ้านชุมชน โดยตนได้มีนโยบายให้ ป.ป.ส. ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ 6,077 แห่ง จากทั้งหมด 24,455 แห่ง และได้ส่งเสริมให้ปลูกฟ้าทะลายโจรไปแล้ว 12 ล้านต้น ซึ่งในขณะนี้ ทาง ป.ป.ส. ได้ผลิตยาอัดเม็ดได้แล้ว 2 ล้านเม็ด และเมื่อฟ้าทะลายโจรที่เราปลูกพร้อมเก็บเกี่ยวเราจะมียามากพอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ประกอบกับการที่รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนได้เพียงพอกับประชาชน ตนหวังว่า เราจะสามารถร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติการณ์ปัญหาโควิด-19 ได้ในเร็ววัน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นนายสมศักดิ์ได้มอบยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดให้แก่ นายวิชัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ และมอบยาฟ้าทะลายโจรและต้นฟ้าทะลายโจรแก่ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ ส.ส. กทม. ทั้ง 4 ท่าน.

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่