วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกข่าวกีฬาสมาชิกเทคะแนน 100% "คุณหญิงปัทมา" เป็นนายกขนไก่ไทยสมัย 3

สมาชิกเทคะแนน 100% “คุณหญิงปัทมา” เป็นนายกขนไก่ไทยสมัย 3

พิมพ์ไทยออนไลน์// ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคม
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ มีระเบียบวาระสำคัญของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ พ.ศ.2563 ซึ่งทางสำนักงานสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำการแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแก่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แล้ว

มีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 48 จาก 61 สโมสร โดยมีสโมสรที่สามารถลงคะแนนได้ทั้งหมด 41 สโมสรจากที่เดินทางมาร่วมประชุมทั้งหมด 48 สโมสร นอกจากนั้นยังรวมกับคณะกรรมการสมาคมอีก 17 เสียง สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยได้รับเกียรติจากทาง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯโดยมีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 1 ท่าน คือ “คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” ซึ่งผลปรากฎว่าสโมสรสมาชิกทั้งหมด 41 เสียง รวมคณะกรรมการบริหารสมาคมอีก 17 เสียง รวมเป็น 58 เสียง เทคะแนนทั้งหมดแบบเอกฉันท์ให้คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 และโดยจะดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี (2563-2566)

 

Cr. : นายวิชัย แสงทวีป ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยออนไ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่