วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยออนไลน์

หน้าแรกในประเทศบลูเทค ซิตี้ เปิดทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC

บลูเทค ซิตี้ เปิดทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC

บลูเทค ซิตี้ เปิดทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ EECเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายเชิงพาณิชย์และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

(วันที่ 2 มิ.ย.256) ณ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน หมู่ 2 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แผนกมวลชนสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ลงพื้นที่ ต้อนรับคณะดูงานจาก EEC นำโดย นาย วิทยา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกองทุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
การพัฒนาในแนวคิด “เขาดินโมเดล” และรับฟังความคิดเห็นประชาชน สู่การต่อยอดผลักดันผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสู่การขยายเชิงพาณิชย์และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ถนนสุขภาพ ในพื้นที่โครงนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้
ซึ่งคณะEEC ได้ชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐและผู้ประกอบการโดยเฉพาะการจัดสรรพื่นที่ส่วนหนึ่งใช้ในการออกกำลังกายภายใต้แนวคิด ถนนสุขภาพ โดยให้ประชาชนที่มีความรักสุขภาพได้มาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายเสริมสร้างการรักสุขภาพให้กับประชาชน
นอกจากนี้ยังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐวางแผนสร้างรายได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่โดยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เช่น การเลี้ยงปลากระพง ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมผลักดันเขาดิน-บลูเทค ซิตี้โมเดล แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนใน อีอีซี และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด สามารถดำเนินไปควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่มาร่วมสัมมนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวใหม่