หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"หมีขั้วโลกทุกตัวจะถนัดมือซ้าย..ตัดมือขวาทิ้งดีมั้ย "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
รวมพลัง ขรก. คิกออฟกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจประชาชนผู้รับบริการ

อัฟเมื่อ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 22:57:37

รวมพลัง ขรก. คิกออฟกิจกรรม 5 ส สร้างความมั่นใจประชาชนผู้รับบริการ

        พิมพ์ไทยออนไลน์ // "ปลัดแรงงาน" นำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คิกออฟกิจกรรม 5 ส ของ กระทรวงแรงงาน รวมพลัง สร้างการมีส่วนร่วม ดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off กิจกรรม 5 ส ของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย 3 ส แรก เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส หลัง เป็นการพัฒนาคน โดยประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้กิจกรรม 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินกิจกรรม 5 ส ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยการนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป "กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย และหวังว่าทุกท่านจะนำประสบการณ์ที่ได้ช่วยขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชน ให้มีการร่วมแรง ร่วมใจกัน รณรงค์ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป"นายจรินทร์ฯ กล่าว

        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Big cleaning day โดยบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน กิจกรรมตลาดนัด Recycle กิจกรรม 5 ส ภายในสถานที่ทำงานของตนเอง นิทรรศการและการออกบูทกิจกรรมจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (Tipmse) และ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทำความสะอาดจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้.

Cr. : กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ