หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"หอยทากสามารถนอนหลับได้ 3 ปี!..ลืมตื่นไปเลย "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
หน.คสช.งัด ม.44 ตั้ง คกก.แก้ปัญหา กรณีพิสูจน์สัญชาติใน 22 จว.ติดทะเล

อัฟเมื่อ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 22:34:36

หน.คสช.งัด ม.44 ตั้ง คกก.แก้ปัญหา กรณีพิสูจน์สัญชาติใน 22 จว.ติดทะเล

         พิมพ์ไทยออนไลน์ // เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว เนื่องด้วยระบบการตรวจสอบบุคคลบางประเภท ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ยังไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ได้ถูกต้อง ทำให้มีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงวิธีการและระบบที่แตกต่างกันทำให้ยุ่งยากและล่าช้า ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของ แรงงานต่างด้าว ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลคือ จ.กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า และอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
        ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ พิจารณาแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว ภาคประมงที่กรมเจ้าท่าและกรมการจัดหางานดำเนินการอยู่ โดยให้มีการจัดเก็บข้อมูลระบุ อัตลักษณ์บุคคล ตลอดจนจัดทำทะเบียนประวัติ และพิสูจน์อัตลักษณ์ของ แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
        อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลให้เริ่มดำเนินการสำหรับแรงงาน ต่างด้าวในภาคประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำใน 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดทะเล โดยให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินการ ก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไป จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ ดำเนินการแทน คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

 

 

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ