หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"ตาของนกกระจอกเทศใหญ่กว่าหัวสมองของมันซะอีก..ว่าแล้ว "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: สกู๊ปเด่นประจำสัปดาห์ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
11 สิ่งที่พ่อสร้าง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก

อัฟเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา : 12:47:07
11 สิ่งที่พ่อสร้าง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก

         พิมพ์ไทยออนไลน์ // ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก่อเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่า 11 ชิ้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา นานาชาติต่างแซ่ซ้อง “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

        ตลอดการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระสติปัญญาอย่างหนัก ตลอดจนพระเสโททุกอยาดหยด กลั่นออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแผ่นดินขวานทองนี้ให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนสืบไป พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีแต่ให้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ได้มีสิทธิบัตรในฐานะนักประดิษฐ์ของพระองค์ เกิดขึ้นทั้งหมด 11 รายการ ดังนี้

        1.เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือ (กังหันน้ำชัยพัฒนา)
        “กังหันน้ำชัยพัฒนา” คือเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ เพื่อการแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชน ด้วยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 3127 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 นับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั้งแรกของโลก ทั้งยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ(IFIA) ได้ร่วมกำหนดให้วันที่ 2 ก.พ.เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's day convention: IIDC) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและยกย่องในพระอัจฉริยภาพการเป็นนักประดิษฐ์ของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

        2. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ
        เป็นเครื่องกลเติมอากาศใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10304 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2544

        3.การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)
        การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแทนน้ำมันดีเซล ใช้บรรเทาปัญหามลพิษในอากาศและปัญหาพลังงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10764 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2544

        4.การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ
        การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ ทดแทนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม อนุสิทธิบัตรเลขที่ 841 ถวายการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2545

        5.การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)
        การทำฝนหลวงมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย “ก่อกวน - เลี้ยงให้อ้วน - โจมตี” เป็นกรรมวิธีการทำฝนหลวงที่มีการทำฝนทั้งในระดับเมฆอุ่นที่ระดับต่ำกว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า 1 หมื่นฟุตพร้อมๆ กัน เพื่อบรรเทาปัญหาฝนขาดช่วงหรือไม่ตกตามฤดูกาลหรือไม่ตกในพื้นที่การเกษตร ทรงคิดค้นทดลองเพื่อจูงเมฆให้ไปตกในพื้นที่ที่กำหนด และโจมตีเมฆให้น้ำฝนตกลงมา พระราชทานชื่อวิธีการว่า “ซุปเปอร์แซนวิช” สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 13898 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2545

        6.ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
        เป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้เป็นการเฉพาะสำหรับรองรับปัสสาวะของผู้ป่วย สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2546

        7.อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว
        เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือจะถูกนำมาใช้ เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วม โดยการผลักดันระบายน้ำในแม่น้ำและคูคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 16100 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2547

        8.กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)
        เป็นการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ให้เป็นดินที่มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชต่างๆ ได้โดยใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อแกล้งให้ดินมีสภาพเปรี้ยวจัดก่อนแล้วทำการชะล้างความเปรี้ยวของดิน และทำการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550

        9. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
        เป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรฉบับที่ 1 และที่ 2 โดยมีพระราชดำริในการนำต้นพืชบางชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโตได้ เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา เป็นต้น ทำให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29091 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553

        10.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
        สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ประกอบด้วย ใบพัดที่เปลี่ยนพลังงานจากความเร็วของกระแสน้ำให้เป็นพลังงานกลในการหมุนเพลาที่ต่อเข้ากับเกียร์เพิ่มรอบและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมีข้อต่อเพลาเป็นตัวยึดเข้าด้วยกัน โดยทั้งชุดเกียร์เพิ่มรอบและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกประกอบอยู่ภายในห้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากันน้ำที่ติดตั้งอยู่ใต้น้ำภายใต้ความดันไม่มากกว่า 3 บาร์ ชุดใบพัดนี้จะเป็นแบบหมุนรอบแกนการไหลหรือหมุนขวางการไหลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ซึ่งใบพัด และชุดเกียร์เพิ่มรอบได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความเร็วปลายใบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29162 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

        11.โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่า "อุทกพลวัต"
        ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ว่า "อุทกพลวัต" (อุ-ทก-กะ-พน-ละ-วัด) ที่มีความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล สิ่งประดิษฐ์นี้ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ ส่งผลให้เมื่อน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 มีผลทำให้น้ำไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่เกือบทุกปีก่อนหน้านี้น้ำท่วมตลอดมา สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29163 ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2553

        นอกเหนือจากสิทธิบัตรจำนวน 11 รายการข้างต้นแล้ว ยังมี สิ่งประดิษฐ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอคือ น้ำลายเทียมชนิดเจล(วุ้นชุ่มปาก) ได้แก่ วุ้นชุ่มปากกลิ่นมิ้นท์ - มะนาว และ วุ้นชุ่มปากกลิ่นสตรอเบอร์รี โดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยื่นคำขอวันที่ 16 ต.ค. 2556

        ไม่เพียงแค่ผลงานในพระปรมาภิไธยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร พระองค์ยังมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ดนตรี และศิลปกรรม อีกเป็นจำนวนมาก

         ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : หนังสือ "อัจฉริยราชา ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน" และ เพจเฟซบุ๊ก “กรมทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/livelite/detail/9600000107791

 

 

hots ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ