ข่าวเด่นประเด็นร้อน >> “สรรพากร” ปลื้ม จัดเก็บรายได้ไตรมาสแรก 4.12 แสนล้าน ทะลุเป้า 7% พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
“สรรพากร” ปลื้ม จัดเก็บรายได้ไตรมาสแรก 4.12 แสนล้าน ทะลุเป้า 7%

         พิมพ์ไทยออนไลน์ // กรมสรรพากร เผย จัดเก็บรายได้ไตรมาส 1 ปีงบฯ 62 กว่า 412,000 ล้านบาท เกินเป้าร้อยละ 7 มั่นใจ ทั้งปีตามเป้า 2 ล้านล้านบาท

        นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชน และจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น

        นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนำเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งอยู่นอกระบบ บูรณาการข้อมูลภายใน และภายนอก เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษี เพื่อกำกับและตรวจสอบ (Risk Base Audit System : RBA) เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และปรับปรุงระบบ Criteria เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความผิดปกติให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบข้อเท็จจริง และแนะนำภาษีอากรต่อไป รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร

        “ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ทำให้คาดว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร จะสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ล้านล้านบาท โดยกรมสรรพากร จะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ช่วยให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพต่อไป” นายเอกนิติ กล่าว.

ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000003671

 

 

 โดย : ข่าวเด่นประเด็นร้อน 
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2562 เวลา: 15:49:06
(อ่าน 104 ครั้ง)