หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"ตาของเราจะขนาดเท่าเดิมตลอดตั้งแต่เกิด แต่จมูกกับหูจะโตขึ้นได้จนถึงวัยรุ่น..แล้วปากล่ะ "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวเด่นประเด็นร้อนส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
พระบารมีดับทุกข์เข็ญ ชาวโกรกมะเขือ ได้ที่ดินทำกิน หลังถวายฎีกาถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อัฟเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา : 21:15:56

พระบารมีดับทุกข์เข็ญ ชาวโกรกมะเขือ ได้ที่ดินทำกิน หลังถวายฎีกาถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


         พิมพ์ไทยออนไลน์ // ชาวบ้านโกรกมะเขือ จ.นครราชสีมา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากปัญหการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกิน จนถูกฟ้องขับไล่ ล่าสุด ส.ป.ก. นครราชสีมา มีหนังสือแจ้งชาวบ้านไปขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแล้ว

        จากกรณีชาวบ้านโกรกมะเขือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางปั่น เพิกขุนทด พร้อมพวก ได้รับความเดือดร้อนจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกิน จนถูกฟ้องขับไล่ และต่อมาได้ทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินนั้น ล่าสุด วันนี้ (12 มี.ค.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา) ได้ทำหนังสือถึงนางปั่น เพิกขุนทด กับพวก ความว่า

        ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา) ได้รับหนังสือจากจังหวัดนครศรีมา แจ้งว่า ท่าน นางปั่น เพิกขุนทด อยู่บ้านเลขที่ 134/3 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพวกทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ความว่า กลุ่มผู้ร้องได้สร้างบ้านพักอาศัยและทำกินในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่่านขุนทด ต่อมาได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินบริเวณดังกล่าว และถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ซึ่งกลุ่มผู้ร้องไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน และจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ ส.ป.ก. นครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มผู้ร้องนั้น

        ส.ป.ก. นครราชสีมา ขอเรียนว่า มีแนวทางการดำเนินงานในกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่เกษตรกรมีภูมิลำเนา แต่ได้รับการช่วยเหลือต้องอยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด 2. ในกรณีของท่าน ส.ป.ก. นครราชสีมาได้ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ดังนั้น จึงขอให้ท่านนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไปยื่นคำขอรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ณ ส.ป.ก. นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

        รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านโกรกมะเขือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพวกได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ได้ส่งหนังสือถึงเลขาคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ความว่า ด้วย นางปั่น เพิกขุนทด อยู่บ้านเลขที่ 134/3 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพวกปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและทำกินในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อมามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินบริเวณดังกล่าว และถูกฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอื่น ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ด้วยเหตุนี้ จึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง จึงเรียนมาเพื่อให้พิจารณาหาหนทางคลี่คลายปัญหา เพื่อจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป

        หลังจากนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางคลี่คลายปัญหา พร้อมทั้งเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่อประกอบพระราชดำริ จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

        ทั้งนี้ ภายหลังจากชาวบ้านโกรกมะเขือได้รับทราบหนังสือจากทาง ส.ป.ก. นครราชสีมา ที่แจ้งเรื่องการจัดหาที่ดินทำกินให้แล้ว ก็ได้ร่วมกันกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สำหรับบ้านโกรกมะเขืออยู่ห่างจากวัดบ้านไร่ ที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เคยเป็นเจ้าอาวาส ประมาณ 4 กิโลเมตร และมีปัญหาข้อพิพาทที่ดินกับชาวบ้าน เมื่อมีการออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงในปี 2528 โดยมีพื้นที่บางส่วนทับที่ ส.ค.1 เลขที่ 101 จำนวน 25 ไร่ของ นางปั่น เพิกขุนทด ซึ่งเป็นที่ดินที่ลุงของนางปั่น ได้จดแจ้งไว้ตั้งแต่ปี 2498 และที่ดินชาวบ้านอีกหลายคน จนนางปั่นถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่สาธารณะและถูกตัดสินจำคุก เพิ่งออกจากเรือนจำเมื่อเดือน มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา.

ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000024876

 

 

hotnews ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ