พิมพ์ พิมพ์ 


ข่าวที่ 94  รัฐสภาจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
รัฐสภาจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต

        พิมพ์ไทยออนไลน์ // เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานในพิธี แสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 “ สร้างสุขภาพดี ชีวีสดใส ในวัยเกษียณ”

        นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้กล่าวขอบคุณทุกคน เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติภารกิจให้แก่ราชการอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ

        ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายในงาน มีการมอบของที่ระลึก ชมวีดีทัศน์ประวัติ และมอบดอกไม้ให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 34 คน  โดย เลขาธิการฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจให้แก่ราชการ และรับใช้แผ่นดิน จวบจนครบอายุเกษียณ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอุทิศตนทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา จนทำให้การปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อให้งานของราชการประสบความสำเร็จ อันเป็นประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

        ทั้งนี้ โครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมสนับสนุนชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ ผู้เกษียณ ตลอดจนผู้มาร่วมงานด้วย.

Cr. : ผู้สื่อข่าวช่างภาพรัฐสภา

 

   


 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : ภาพข่าวสังคม
เมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2561 เวลา: 12:56:38
อ่าน 363 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:39:22:PM